Upsala Sportskytteklubb och Uppsala Handeldvapenförening bjuder på uppdrag av Uppsala Läns Pistolskyttekrets in till ÖSM Magnumprecision 2023 lördag-söndag 14-15 oktober.

ÖSM Magnumprecision 2023 - Inbjudan