Tyvärr måste vi ändra datum på KRM Fält B och C i Forsa till lördag 1 juli då Hemvärnet har bokat skjutbanan den tänkta helgen i maj.