Sandvikens Pistolskytteklubb inbjuder till Hammarträffen 2023, nationell tävling i precisionsskjutning med pistol och revolver, söndag 2 juli. 

Plats:    
Sandvikens Psk:s bana vid Stigen, Sandviken. Avfart Sandviken Västra från E16 (riksväg 80). 

WGS84: N 60º 37' 28.31" E 16º 43' 34.28" 
WGS84 decimal: 60.624539, 16.726191 

Tävlingsledare:    
Björn Nordkvist     

Anmälan:
anmalan.gavlepistol.se – Anmälan öppnar måndag 26 juni.       
Anmälan på plats tävlingdagen: 8.30 - 12.00. 
För möjlighet att delta i 2 vapengrupper, anmälan före 10.30.   
För möjlighet att delta i 3 vapengrupper, anmälan före 9.00. Skjutlag 1 startar cirka 9.00, skjutlag 2 cirka 11.00 och skjutlag 3 cirka 13.00. 
Pistolskyttekort erfordras för att få deltaga eller intyg om att godkänt prov avlagts. 

Startavgift:    
100 kr/start 
Juniorer gratis. 
Swish eller kontant. 

Tävlingsförutsättningar:
7 serier samt provserie. 
Särskiljning enligt Svenska Pistolskytteförbundets regler. 

Klassindelning: 
C1, C2, C3, Dam1C, Dam2C, Dam3C, VetYC, VetÄC, JunC
A1, A2, A3
B1, B2, B3
Sammanslagning av klasser görs vid för lågt deltagarantal. 

Tävlingsjury:    
Anslås tävlingsdagen. 

Vapenkontroll:    
Vapnet ska kontrolleras och godkännas före start. 
Genomföres enligt Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser. 

Priser:    
Penningpriser utdelas till bästa fjärdedelen i varje klass.
Prispengarna sätts in på respektive förenings pg/bg. Lämna föreningens pg/bg nr i sekretariatet. 

Servering:    
Enklare servering finns vid startplatsen. 

Övrigt:
Resultatlistan publiceras på www.sandvikenspsk.se samt www.xkretsen.se 

Vi önskar er hjärtligt välkomna!

Inbjudan som PDF för utskrift