Forsa Pistolklubb inbjuder till Forsaträffen, nationell precisionsskjutning med C-vapen, lördag 29 juli.

Plats:                
Forsa Pk:s skjutbanor, Vikstaberget, Forsa.
Vägvisning från R84, strax öster om Forsa kyrka.
GPS: N 61°44.540´ E 16°57.339´

Omfattning:            
Individuell tävling klassvis, 7 tävlingsserier.

Vapengrupp:         
C-vapen enligt SPSF:s reglemente.

Skjutklasser:    
C: 1-2-3, DamC: 1-2-3, Jun.C, Vet.CY 1-2-3, Vet.CÄ 1-2-3.
Sammanslagning av klasser kan ske i DamC, Vet.CY och Vet.CÄ, där skyttar vid få starter kan flyttas till respektive öppna klasserna 1-2-3.
Junior C sammanslås inte med annan klass. 

Anmälan:              
Anmälan på plats mellan 08.45 och 09.45. 
Pistolskyttekort eller intyg om genomfört godkänt prov skall uppvisas vid anmälan.

Startavgifter:         
Individuellt: 120:- 
Juniorer: 60:-
Betalas på plats. Swish-betalning accepteras.

Priser:                   
Hederspriser (penningpriser) till bästa ¼-delen i varje skjutklass.
Penningpriser sänds till pristagarnas föreningar. 
Uppge din förenings plus-/bankgironummer och adress. 

Vapenkontroll:      
Vid anmälan. 

Jury:                     
Anslås tävlingsdagen.

Övrigt:                  
Enligt SPSF:s reglemente. 
Tävlingsresultat kommer att införas på Forsa Pk:s och X-kretsens hemsidor.
Skytt som inte vill ha sitt namn publicerat på internet skall meddela detta vid anmälan.

Servering:            
Enkel.
           
Välkommen till Forsa!

Inbjudan som PDF för utskrift