Forsa Pistolklubb inbjuder till Forsasnabben, nationell tävling i militär snabbmatch, lördag 29 juli.

Tid:                          
Lördagen 29 juli 2023 - efter tävlingen Forsaträffen, tidigast kl. 13.00.

Plats:                          
Forsa Pk:s skjutbanor, Vikstaberget, Forsa.
Vägvisning från R84, strax öster om Forsa kyrka.
GPS: N 61°44.540´ E 16°57.339´

Omfattning:                      
Individuell tävling klassvis. 
Provserie om 5 skott under 10 sek. Därefter 12 tävlingsserier á 5 skott.

Vapengrupper:    
A-B-C-R-vapen enligt SPSF:s reglemente.

Skjutklasser:    
A-B-C-R: 1-2-3, DamC: 1-2-3, Jun.C 1-2-3, Vet.CY 1-2-3, Vet.CÄ 1-2-3.
Sammanslagning av klasser kan vid färre än 5 starter ske i DamC, Vet.CY, Vet.CÄ, där skyttar kan flyttas till respektive öppna klasserna 1-2-3.   
Junior C sammanslås inte med annan klass.

Anmälan:    
På plats, tävlingsdagen mellan 12.00 och 13.00.
Max. 2 starter, varav en ska vara C-vapen.
Alla vapengrupperna skjuter gemensamt.
Pistolskyttekort eller intyg om genomfört godkänt prov skall uppvisas.

Startavgifter:    
Individuellt: 120:-
Juniorer: 60:-       

Priser:    
Hederspriser (penningpriser) till bästa ¼-delen i varje skjutklass.
Penningpriser sänds till pristagarnas föreningar. 
Uppge din förenings plus-/bankgironummer och adress. 

Vapenkontroll:    
Vid anmälan. 
Skytt som skjutit Forsaträffen före med samma vapen, behöver inte utföra ny vapenkontroll.

Jury:                               
Anslås tävlingsdagen.

Övrigt:    
Enligt SPSF:s reglemente. 
Tävlingsresultat kommer att införas på Forsa Pk:s och X-kretsens hemsidor.
Skytt som inte vill ha sitt namn publicerat på internet skall meddela detta vid anmälan.

Servering:    
Enkel.
           
Välkommen till Forsa!

Inbjudan som PDF för utskrift