Hudiksvalls Psk inbjuder till KRM Fält B och C 2022 samt kretsfältskjutning A och R lördag 11 juni.


Plats:
Hudiksvalls Pistolskytteklubbs skjutbana norr om Iggesund.

Vägbeskrivning:
Från norr:
Åk gamla E4 från Hudiksvall mot Iggesund. Cirka 300 m innan Iggesund, ta vänster (skyltat). Därefter första vänster igen och åk cirka 500 m - du är framme. Kommer du norrifrån kan det vara läge att åka in i Iggesund, vända vid macken och åka norrut igen. Det kan vara en farlig vänstersväng från gamla E4 när det är mycket trafik.

Från söder:
Åk gamla E4 genom Iggesund. Cirka 300 m norr om Iggesund, ta höger (skyltat). Därefter första vänster igen, och åk cirka 500 m - du är framme.

hudiksvall skjutbana guide 2021

Omfattning:
8 stationer, 5 skyttar i varje patrull.

Klassindelning:
Enligt skjuthandboken.
Sammanslagning av klasser kan ske vid lågt deltagarantal.
Lagtävling i vapengrupp C; 3-mannalag med de tre bästa deltagarna från anmälda föreningar.
KRM: Lag i B och C (ingen föranmälan krävs)

Vapengrupper:
A-B-C-R där B & C är kretsmästerskap

Anmälan:
Föranmälan via www.anmalan.gavlepistol.se (sista anmälningsdag 220609).
Anmälan kan även ske på plats på tävlingsdagen kl 8.30 - 10.00.
Pistolskyttekort eller intyg om avlagt godkänt prov erfordras.

Startavgift:
120 kr/start (swish)
120 kr/lag
KRM: Ingen lagavgift

Vapenkontroll:
Ska vara utförd senast 15 minuter före start.

Priser:
Penningpriser till bästa fjärdedelen i varje klass - skickas till respektive förening.
För KRM:et delas medaljer ut på nästa kretsårsmöte.

Jury:
Anslås på tävlingsdagen.

Servering:
Enklarare servering finns - kaffe, korv, läsk, godis.

Övrigt:
Enligt SPSF:s reglemente.
Tävlingsresultat kommer att publiceras på Hudiksvalls Psk:s hemsida och X-kretsens hemsida.

Hudiksvalls Pistolskytteklubb hälsar er varmt välkomna!

Inbjudan som PDF för utskrift

 

Top