På uppdrag av ÖSM-kommittén arrangerar Gotlands Pistolskyttekrets med hjälp av föreningarna Visborgs SKF och Visby Nationalbeväring ÖSM i Militär snabbmatch med pistol och revolver lördag och söndag 7-8 maj.

Inbjudan och anmälan