Forsa Pistolklubb inbjuder till Forsaträffen 2021, nationell precisionsskjutning med C-vapen, lördag 31 juli.

Plats:
Forsa Pk:s skjutbanor, Vikstaberget, Forsa.
GPS: N 61°44.540´ E 16°57.339´

Omfattning:
Individuell tävling klassvis, 7 tävlingsserier.

Vapengrupp:
C-vapen enligt SPSF:s reglemente.

Skjutklasser:
C: 1-2-3, Dam C: 1-2-3, jun C, Vet.CY, Vet CÄ.
Sammanslagning av klasser kan ske i DamC, Vet.CY och Vet.CÄ, där skyttar vid få starter kan flyttas till respektive öppna klasserna 1-2-3.
Junior C sammanslås inte med annan klass.

Anmälan:
Anmälan på plats mellan 08.45 och 09.45.
Vid fler än 18 starter: 2 skjutlag.
Skjutlag nr. 1 startar kl. 10.00.
Skjutlag nr. 2 cirka kl. 11.30.
Vid fler anmälningar än 36 st., även skjutlag nr. 3 ca kl. 13.00.
Pistolskyttekort eller intyg om genomfört godkänt prov ska uppvisas före start.

Startavgifter:
Individuellt: 120:-
Juniorer: 60:-
Betalas på plats - Swish-betalning accepteras.

Priser:
Hederspriser (penningpriser) till bästa ¼-delen i varje skjutklass.
Penningpriser sänds till pristagarnas föreningar - uppge din förenings plus-/bankgironummer och adress.

Vapenkontroll:
Ej vapenkontroll enligt SPSF:s rekommendation.

Jury:
Anslås tävlingsdagen.

Övrigt:
Enligt SPSF:s reglemente.
Tävlingsresultat kommer att införas på Forsa Pk:s och X-kretsens hemsidor. Skytt som inte vill ha sitt namn publicerat på internet ska meddela detta vid anmälan.

Servering:
Enkel

Välkommen till Forsa!

(Tyvärr kan vi inte heller i år arrangera Forsasnabben.)

Inbjudan som PDF för utskrift

Top