Styrelsen för Gävleborgs pistolskyttekrets kallar kretsens föreningar till ordinarie årsmöte onsdag 24 mars 2021.

Obs! På grund av pandemin och dess restriktioner och begränsningar kommer årsmötet att hållas digitalt.

 

Styrelsen kommer att skicka ut kompetterande information till föreningarna hur ni kan delta i mötet.

Datum och tid:
Onsdag 24 mars kl 19.00

Handlingar - kompletteras allt eftersom:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balans- och resultatrapport
Revisionsberättelse
Förslag till budget 2021
Rullande schema kretsmästerskap
Motioner till förbundsmöte 2021 
Motioner till förbundsmöte 2020 (ej behandlade på förra årsmötet)

 

Handlingarna skickas också ut via e-post till föreningarna i god tid innan årsmötet.

Välkomna!

Top