Bollnäs Pistolskytteklubb inbjuder till Bollnäsfejden Fält 2017, nationell fältskjutning, söndag 4 juni. I tävlingen ingår också KRM Fält B och C.

Plats:
Eriknäsbo skyttecentrum.
Lat. 61.35787, long. 16.29101.

Tävlingsledare:
Per Lindberg, 070-327 55 82, skjutbanan 0278-310 38.

Banläggare:
Bollnäs Psk:s tävlingskommitté.

Anmälan:
På tävlingsdagen.
3 starter senast kl. 9.00
2 starter senast kl. 10.00
1 start senast kl. 11.00
Pistolskyttekort ska uppvisas.

Tävlingsförutsättningar:
8 stationer.
48 skott + reserv för eventuell om- eller särskjutning.
I tävlingen ingår kretsmästerskap B och C.

Startavgifter:
120 kr/start eller 300 kr för tre starter.
50 kr/junior C
120 kr/3-mannalag i vapengrupp C (icke namngivna skyttar)

Klassindelning:
Klass 3 A B C R Dam C
Klass 2 A B C R Dam C
Klass 1 A B C R Dam C
Junior C
Veteran Y C
Veteran Ä C

Obs! Max 3 starter.

Vapenkontroll:
Ska vara utförd senast 15 minuter före start.
Genomförs enligt Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser.

Priser:
Penningpriser till bästa fjärdedelen i varje klass, samt klubbens medaljer till lag. Prisutdelning direkt efter tävlingen. Individuella priser skickas till föreningens plusgiro eller bankgiro.

Resultatlistor:
Publiceras på www.xkretsen.se

Servering:
Anordnas vid startplatsen.

Camping:
Finns i anslutning till skjutbanan för husvagnar och husbilar.

Logi i övrigt:
Kontakta Bollnäs Turism, www.bollnasturism.se

Vi hälsar alla skyttar hjärtligt välkomna till Bollnäs!

Inbjudan som PDF för utskrift

Top