Svenska Pistolskytteförbundet har publicerat uppdaterad information kring Covid-19.

1. Inga tävlingar (nationella tävlingar, landsdelstävlingar, kretstävlingar eller föreningstävlingar) genomförs tills vidare. Detta gäller inte tävlingar för barn födda 2005 eller senare och inte rikstävlingar på hemmabana.

2. Personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar smittorisken om de:
    a. Håller avstånd till varandra
    b. Inte delar utrustning med varandra
    c. När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
    d. Undviker gemensamma utrymmen (omklädningsrum, uppehållsrum),
    e. Reser till och från aktiviteten individuellt,
    f. Utför aktiviteten i mindre grupper.

3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar ska följas:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

4. Arrangör skall göra riskbedömning enligt myndighetens verktyg:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

5. Stomprogrammet för 2021 kommer att uppdateras successivt.

6. Beslutet gäller till 2021-06-30 om inte annat meddelas, men omprövas fortlöpande. Regeringen har aviserat om eventuella kompletterande beslut 15 januari, vilka kan påverka förbundets ställningstaganden.

Top