Förbundsstyrelsens och Verkställande Utskottets beslut om tävlingsverksamheten inom förbundet, påkallat av pandemin covid-19.

https://www.pistolskytteforbundet.se/nyheter/svenska-pistolskytteforbundets-styrelse-har-2020-03-31-med-anledning-av-pandemin-covid-19-beslutat-att/

Top