Samtliga landsdelsmästerskap första halvåret 2020 flyttas till andra halvåret och att det uppdras åt Pistolskytteförbundets tävlingskommitté att fastställa nytt datum, efter samråd med landsdels-AU/motsvarande.

På uppdrag av ÖSM-kommittén arrangerar Gotlands Pistolskyttekrets med hjälp av föreningarna Visborgs SKF och Visby Nationalbeväring ÖSM i Militär snabbmatch med pistol och revolver lördag och söndag 9-10 maj.

Inbjudan

Anmälan

Top