Styrelsen för Gävleborgs pistolskyttekrets kallar kretsens föreningar till ordinarie årsmöte torsdag 19 mars 2020.

Obs! På grund av Corona/Covid-19 kommer årsmötet den här gången att hållas digitalt.

Styrelsen kommer att skicka ut kompetterande information till föreningarna hur ni kan delta i mötet.

Datum och tid:
Torsdag 19 mars kl 19.00

Handlingar - kompletteras allt eftersom:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balans- och resultatrapport
SM 2019 - Redovisning konton
Revisionsberättelse
Proposition
Förslag till budget 2020
Rullande schema kretsmästerskap
Motioner till förbundsmöte 2020

Handlingarna skickas också ut via e-post till föreningarna i god tid innan årsmötet.

Välkomna!

Top