Hudiksvalls Psk bjuder in till Hudiksnabben, nationell tävling i militär snabbmats med A-B-C-R-vapen, lördag 8 juni.

Plats:
Hudiksvalls pistolskytteklubbs skjutbana norr om Iggesund.

Vägvisning från gamla E4:

Från Norr: Åk gamla E4 mot Iggesund och cirka 300 m innan Iggesund, ta vänster (skyltat). Därefter första vänster igen, åk cirka 500 m och du är framme. Kommer du norrifrån kan det vara läge att åka in i Iggesund, vända vid macken och åka norrut igen - det kan vara en farlig vänstersväng från gamla E4 när det är mycket trafik.

Från Söder: Åk gamla E4 genom Iggesund och cirka 300 m norr om Iggesund, ta höger (skyltat). Därefter första vänster igen, åk cirka 500 m och du är framme.

hudik guide

Omfattning:
Individuell tävling klassvis.
Provserie om 5 skott under 10 sekunder, därefter 12 tävlingsserier á 5 skott.

Vapengrupper:
A-B-C-R vapen enligt SPSF:s reglemente.

Klassindelning:
A-B-C-R: 1, 2, 3, Dam, Junior och Veteran. I övrigt enligt reglementet.
Sammanslagningar av klasser sker vid lågt deltagarantal.

Anmälan:
Tävlingsdagen mellan 12.00 och 13.00.
Pistolskyttekort eller intyg om avlagt godkänt prov erfordras.
Max 2 starter, valfria vapengrupper.
Alla vapengrupper skjuter gemensamt. Vid fler än 20 starter skjuter C-vapen först.

Vapenkontroll:
Godkänd vapenkontroll ska vara utförd före start. Skytt som har skjutit Hudikpricken innan med samma vapen behöver inte utföra ny kontroll.

Startavgift:
100:- individuellt
Gratis för juniorer.
Ej lag.

Priser:
Penningpriser till bästa fjärdedel i varje klass. Penningpriser sänds till pristagarens förening. Uppge din förenings plusgiro/bankgironummer och adress.

Jury:
Anslås på tävlingsdagen.

Servering:
Kaffe, te, bulle, dricka, korv

Övrigt:
Enligt SPSF:s reglemente.
Tävlingsresultat kommer att införas på Hudiksvalls Psk:s hemsida och på X-kretsens hemsida. Skytt som inte vill ha sitt namn publicerat på internet ska medella detta vid anmälan.

Hudiksvalls Pistolskytteklubb hälsar er varmt välkomna!

Inbjudan som PDF för utskrift

 

Top