Bollnäs Pistolskytteklubb inbjuder till Bollnäsfejden Precision, nationell precisionsskjutning, lördag 3 juni.

Plats:
Eriknäsbo skyttecentrum.
Lat. 61.35787, long. 16.29101.

Tävlingsledare:
Roland Thureson, 0278-394 67, skjutbanan 0278-310 38.

Anmälan:
På tävlingsdagen.
3 starter senast 9.15
2 starter senast 10.45
1 start senast 13.15
Pistolskyttekort ska uppvisas.

Tävlingsförutsättningar:
7 serier.
Särskjutning enligt Svenska Pistolskytteförbundets regler.

Startavgifter:
120 kr/start eller 300 kr för tre starter
50 kr/junior C
120 kr/3-mannalag i vapengrupp C (icke namngivna skyttar)

Klassindelning:
Klass 3 A B C Dam C
Klass 2 A B C Dam C
Klass 1 A B C Dam C
Junior C
Veteran Y C
Veteran Ä C

Vapenkontroll:
Ska vara utförd senast 15 minuter före start. Genomförs enligt Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser.

Starttider:
9.30, 11.00, 13.30

Priser:
Penningpriser till bästa fjärdedelen i varje klass, samt klubbens medaljer till lag. Prisutdelning direkt efter tävlingen.
Individuella priser skickas till föreningens plusgiro eller bankgiro.

Resultatlistor:
Publiceras på www.xkretsen.se

Servering:
Anordnas vid startplatsen.

Camping:
Finns i anslutning till skjutbanan för husvagnar och husbilar.

Logi i övrigt:
Kontakta Bollnäs Turism, www.bollnasturism.se

Obs! Vi kan erbjuda säker vapenförvaring under tävlingsdagarna.

Vi hälsar alla skyttar hjärtligt välkomna till Bollnäs!

Inbjudan som PDF för utskrift